Le Moulin in vogelvlucht.
 
In Boven-Leeuwen is op 10 april 2008 de Jeu de Boules Vereniging Le Moulin opgericht.
De initiatiefnemers van het eerste uur waren Piet Peters als voorzitter, Ton Hendriks als secretaris en Sjaak van Dinther als penningmeester.
Deze heren besloten een jaar als bestuur aan te blijven waarna zij hun zetel aan een eventuele opvolger zouden afstaan.
Tijdens de vaderdagmarkt op 25 juni 2008 werd er  getracht leden te werven, maar omdat er nog geen banen in Boven-Leeuwen waren werd er in Wijchen door de eerste 14 leden getraind bij Le Château, een jeu de boulesclub waar Ton Hendriks al lid was.
De opzet was om bij de R.K. Kerk enkele banen te realiseren, maar het liep allemaal anders want intussen waren er plannen voor een nieuw te bouwen kulturhus en op het bijbehorende plein konden best boulesbanen gemaakt worden.
Zo geschiedde en op zondag 11 januari 2009 werden de toen nog twee banen geopend bij d'n Dulper.
Deze twee banen zijn in een later stadium omgebouwd en het is nu een grote "bak"waar drie banen in uitgezet zijn
Op 20 januari 2009 was de eerste ledenvergadering waar ook de statuten werden opgemaakt
Tijdens de jaarvergadering op 23 maart 2010 Stelde Ton Hendriks zich niet meer herkiesbaar als secretaris en nam Frans van Dreumel het stokje van hem over.
In deze vergadering werd er ook een activiteitencommissie gekozen, deze bestond uit de leden Joke van den Hurk, Tonny Ariens, Gerard de Reuver en Gerdien de Weijert.
De opzet van deze vereniging is in eerste instantie om  gezellig en gemoedelijk samen een leuk en meestal spannend jeu de boules spel te spelen waarbij je ook nog eens in beweging bent en gezonde buitenlucht kunt opdoen
We hebben inmiddels 30 leden en zijn nog steeds groeiende.
Iedere woensdagochtend hebben we onze vaste trainingsochtend van 10:00 tot 12:00 uur, en zeker op een mooie zomerdag trekt dit meestal veel belangstellenden die meeprofiteren van de gezellige sfeer rondom de banen.
Ook op de maandag en vrijdag wordt er gebould maar dan 's avonds vanaf 19:00 uur tot 22:00 uur
Het bestuur van Le Moulin doet veel moeite om deze sport ook in de rest van Maas en Waal van de grond te krijgen, zodat we ook een Maas en Waalse competitie kunnen realiseren.
In de meeste dorpen zijn er al wel jeu de boules banen gerealiseerd, maar de animo om ook een vereniging te beginnen is vooralsnog niet erg groot, misschien het principe van “wat de boer niet kent, dat eet ie niet”
Maar als de plaatselijke schooljeugd de jaarlijkse sportdag heeft dan wordt er door de schoolleiding graag een beroep op Le Moulin gedaan, want alle kinderen zijn dan heel erg fanatiek om toch maar zo dicht mogelijk bij het butje te gooien.
Intussen had Gerdien de Weijert het plan opgevat om in zijn pand binnenbanen te maken zodat de leden niet meer naar Wijchen hoefden te rijden en na enig overleg met het toenmalige bestuur werden in de Florastraat inderdaad drie banen aangelegd waar we in de wintermaanden terecht konden.
Maar op 28 juni  2012 was het een zwarte dag voor de vereniging, het overlijden van Gerdien de Weijert.
Dit betekende niet alleen het ontvallen van een lid maar ook het gebruik van de binnenbaan werd door de vereniging niet meer voortgezet.
 
De activiteitencommissie zat ook niet stil en organiseerde een aantal toernooien onder meer een Ladies Day en een Gentlemen’s Day en ook de onderlinge competitie werd door dit viertal vakkundig verzorgd, verder wil de activiteitencommissie een stamppottoernooi of een snerttoernooi ook niet uit de weg gaan om te organiseren.
In 2012 organiseerde Le Moulin voor de eerste keer een toernooi, met de toepasselijke titel “Het Boveneinds Boeltje” waarbij iedereen die over boules beschikte zich kon aanmelden.
Helaas was het deze dag slecht weer met veel regen en wind, dus viel de opkomst het eerste jaar wat tegen.
We zullen er alles aan doen er voor te zorgen dat we tot in lengte van dagen kunnen blijven genieten van deze mooie en gezellige sport.