Joke van den Hurk - van Os

Joke van den Hurk - van Os

26 november 1939  - 3 juli 2023

We herinneren Joke als een vriendelijke vrouw die heel veel voor onze vereniging betekend heeft. Jarenlang zat zij in de activiteitencommissie en regelde elk tournooi of feestje met plezier en kundigheid.

Verdrietig dat de slopende ziekte waar ze zo tegen gevochten heeft haar op het laatst toch velde.

We zullen Joke als een fijn lid herinneren en erg missen.