Wim Bull 

                                                        *22  april 1935           †   10 februari 2020

We herinneren Wim als een grote sterke allemansvriend met een Bourgondische inslag, die altijd bereid was om te helpen.

Als een van de eersten werden Wim en zijn vrouw Jet lid van onze vereniging.

Wim ontpopte zich als een echte "tireur", wat in houd dat de speler zich vooral toelegt om de boule van de tegenstander weg te stoten.

Dit lukte hem wonderbaarlijk goed en bracht vooral de vrouwelijke tegenstanders vaak tot wanhoop. In de pauze werd dit natuurlijk weer vergeten en kon men gezamenlijk lachen omdat er weer een gezellig potje gespeeld was.

Verdrietig moeten we hem nu missen. Dit na een slopende ziekte die ook deze man velde.

Wim is in zijn Boven Leeuwen begraven.

We herinneren Wim als een goeie miens en we vertrouwen dat hij nu in vrede kan rusten.