Eeuwige Roem

In 2023 zijn we gestart met een laddercompetitie. Dit, omdat er leden waren die iets meer competitie met elkaar wilden. En wat is er leuker dan proberen een clublid te verslaan en daardoor hoger op de ladder te komen. Bij loting worden de plekken ingedeeld en van oktober tot april ongeveer dagen we dan elkaar uit en verliezen of winnen we met gejuich of gelatenheid.

Winnaar 2023 is Wim Jansen geworden en de prijs daarvoor is een kleine beker die tot de volgende laddercompetitie gehouden mag worden. En natuurlijk een plek op de eeuwige roemlijst, waar Wim dan nu ook staat als trotse winnaar.

De beker moet eind maart worden ingeleverd en gaat in april naar de volgende winnaar. Wie dat dit jaar worden gaat is nog niet bekend, alles ligt nog open. Piet van Maurik was zo aardig een beker hiervoor te schenken. En ondergetekende doet er een kleine verrassing bij.

Groetjes, Nicolette


 

2023 Wim Jansen