Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Maas en Waal draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Maas en Waal stelt hiervoor € 30.000,- beschikbaar!. Ook Jeu de boules vereniging Le Moulin doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen:

Iedereen die op 1 juli 2015 lid was van Rabobank Maas en Waal ontvangen allemaal een stemkaart met een persoonlijke stemcode. Met deze stemcode kan op de website van dinsdag 1 september tot en met maandag 14 september gestemd worden. Elk lid mag drie stemmen uitbrengen op hun favoriete club. Elke stem is geld waard! De waarde van de stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 30.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Wij als Jeu de boules vereniging Le Moulin ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen vermenigvuldigd met het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan de leden:

Het is voor Jeu de boules vereniging Le Moulin belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de clubkas. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Jeu de boules vereniging Le Moulin tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Maas en Waal.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/maasenwaal 
Bedankt voor jouw steun!